Cover Image
Digital Revisor: Svaret på Finanstilsynets Fokus i 2024
23 February, 2024

Når du benytter deg av AI-teknologi som ChatGPT eller Googles Gemini, har du tenkt over hvordan disse tjenestenes servere og programvare håndterer informasjonen du deler?

Dette spørsmålet er blitt stadig mer relevant med AI-teknologiens fremmarsj. Bruken av disse tjenestene reiser ikke bare spørsmål om forbruket av samfunnsressurser, slik som strøm og vann, men også bekymringer knyttet til bærekraft. I tillegg er risikoen for utilsiktet lekkasje av informasjon et viktig sikkerhetsaspekt. Det er essensielt å være oppmerksom på disse risikoene og ta skritt for å unngå dem.Finanstilsynets tilsynsrapport for 2023 har avslørt en strategisk prioritering for 2024, med spesiell oppmerksomhet mot IKT-løsninger innen finanssektoren. I en æra preget av teknologisk innovasjon, har Finanstilsynet pekt ut digital robusthet og sikkerhet som nøkkelområder, gitt det økende digitale trusselbildet forsterket av geopolitisk uro og digital kriminalitet.


Read moreCover Image
Påvirkningen åpenhetsloven har på din bedrift
7 March, 2023

Åpenhetsloven kommer til å spille en sentral rolle i anbudskonkurranser fremover. Allerede nå vektlegges fokus på bærekraft i anbudskonkurranser til det offentlige, og det kommer også til å bli mer fokus i det private markedet.

En god aktsomhetsvurdering kan være essensiell om man skal ha mulighet til å vinne et anbud. Dette vil også gjelde for de bedriftene som ikke er direkte underlagt kravet om aktsomhetsvurdering. Digital Revisor har verktøyet som forenkler denne jobben for deres virksomhet. 

Read moreCover Image
Lov om register for reelle rettighetshavere - Russiske sanksjonslister
9 January, 2023

I blogginnlegget fra september 2021 skrev vi om den nye loven der, alle norske foretak plikter å innhente dokumentere og rapportere hvem som er reell rettighetshaver. Dette skal rapporteres til Brønnøysundregisteret.
Sanksjoner mot russiske forretningsforbindelser er svært relevant i disse dager. Digital Revisor oppdaterer disse listene fortløpende. 


Read moreCover Image
Åpenhetsloven - Er det sjanse for at forbrukertilsynet kommer på kontroll
15 November, 2022

Nå er det slik at alle selskap som ikke er små er pliktig å gjennomføre aktsomhetsvurdering av sitt samfunnsansvar i henhold til åpenhetsloven.

Plikten påligger å presentere rapporten offentlig på nettsiden til selskapet. I tillegg skal det i hht regnskapsloven rapportere samfunnsansvar i årsberetningen.


Read moreCover Image
Omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor i Brønnøysundregisteret
14 November, 2022

Omfattende svindelforsøk er oppdaget de siste dagene spesielt rettet mot bedrifter som nylig har registrert bytte av revisor eller andre selskapskunngjøringer i Brønnøysundregistrene.  
Read moreCover Image
Rapportering innenfor bærekraft og åpenhetsloven
10 November, 2022

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.2022. Dette medfører, etter redaksjonens vurdering, at alle selskap som er større enn små må rapportere bærekraft i hht åpenhetsloven minimum på sin nettside for 2022 innen 30.6.2023.


Read more


Copyright Digital Revisor © 2020