Cover Image
Lov om register for reelle rettighetshavere - Russiske sanksjonslister
9 January, 2023

I blogginnlegget fra september 2021 skrev vi om den nye loven der, alle norske foretak plikter å innhente dokumentere og rapportere hvem som er reell rettighetshaver. Dette skal rapporteres til Brønnøysundregisteret.
Sanksjoner mot russiske forretningsforbindelser er svært relevant i disse dager. Digital Revisor oppdaterer disse listene fortløpende. 


Read moreCover Image
Åpenhetsloven - Er det sjanse for at forbrukertilsynet kommer på kontroll
15 November, 2022

Nå er det slik at alle selskap som ikke er små er pliktig å gjennomføre aktsomhetsvurdering av sitt samfunnsansvar i henhold til åpenhetsloven.

Plikten påligger å presentere rapporten offentlig på nettsiden til selskapet. I tillegg skal det i hht regnskapsloven rapportere samfunnsansvar i årsberetningen.


Read moreCover Image
Omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor i Brønnøysundregisteret
14 November, 2022

Omfattende svindelforsøk er oppdaget de siste dagene spesielt rettet mot bedrifter som nylig har registrert bytte av revisor eller andre selskapskunngjøringer i Brønnøysundregistrene.  
Read moreCover Image
Rapportering innenfor bærekraft og åpenhetsloven
10 November, 2022

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.2022. Dette medfører, etter redaksjonens vurdering, at alle selskap som er større enn små må rapportere bærekraft i hht åpenhetsloven minimum på sin nettside for 2022 innen 30.6.2023.


Read moreCover Image
Verktøy for regnskapsanalyse formål
7 November, 2022

Det er lansert en rekke verktøy som skal gjøre jobben enklere for deg å dekke lovkrav som regnskapsfører eller revisor.


Read moreCover Image
ISQM 1 og ISQM 2 trer i kraft 15.12.2022
4 November, 2022
Er ditt revisjonsfirma klar til dette?

Dette er et omfattende pliktig dokument som inneholder en risikovurdering av datasystem i virksomheten. Det må skreddersys for hvert revisjonskontor.


Read more


Copyright Digital Revisor © 2020